İndirim

Gösterilen sonuç sayısı: 13

 • 0 out of 5

  Haşir Risalesi Müzakereleri

  15,00  10,50 

  Haşir, hikâyeye mana veren bir hakikat olarak karşımızda durur. Bu hakikat perdesi aralandığında ahirete inanmanın manevi bir kuvvete ve ümit kaynağına nasıl dönüştüğünü bulabileceğiniz bu kitapta; ruh, ebediyet, kabir, sorgu, münker-nekir, mahşer günü, mahşer meydanı, mizan, sırat, cennet ve cehennem gibi kavramlara farklı bakış açıları ile bakacaksınız.

  Quick View
 • 0 out of 5

  İslam Birliği ve Küresel Barış Konferansı

  21,00 

  İslam birliğini sağlamanın dini, sosyal, psikolojik ve siyasi yönlerinin akademik bir zeminde ele alındığı kitapta, İslam dünyasının ulusal ve küresel problemlerini ve bu problemlere çözüm önerilerini bulabilirsiniz.

  Quick View
 • 0 out of 5

  İslamofobya

  18,00 

  Batılı zihnin travmalarını besleyen ve onu Müslümanlara ve İslam’a

  karşı her zaman teyakkuzda tutan korkuların aslında art niyetli fikirlerin ve

  alışkanlıkların bir tezahürü olduğu açıktır. Bununla birlikte Müslümanların,

  İslam’a yakışan bir hayat sürmemelerinin de bu korkuların beslenmesinde

  ve yeniden üretilmesinde payı olduğu unutulmamalıdır. “Uluslararası İslamofobya

  Sempozyumu”na katılan yerli ve yabancı araştırmacıların ve akademisyenlerin

  tebliğlerinden oluşan bu eser, İslamofobya ve bu korkunun

  giderilmesine dair sunulan çözüm önerilerini bir arada değerlendiriyor.

  Quick View
 • 0 out of 5

  Kur’an Estetiği

  30,00  21,00 

  ”Güzelin tarifi çeşitli şekillerde yapılmıştır. “Güzellik akıldan doğar, ancak akıl, 
  güzelliğin tümünü yaratan değildir. Bir de çekicilik vardır, çekicilik akıldan 
  değil ruhtan gelir, akılcı kurallara değil, yalnız sanatçının dehasına boyun eğer. 
  Güzellik orantılardan, bedensel ve maddesel kısımlar arasında karşılaşılan 
  izdüşümden doğar. Çekicilik, ruhun sevgileri ve duygularının neden olduğu 
  iç hareketlerin tek biçimliliğinden kaynaklanır. Güzelliğin ve inceliğin birliği 
  bir kutsal görkemdir.”

  Quick View
 • 0 out of 5

  Milliyet Fikri ve Demokrasi

  12,50 

  Millet, milliyetçilik, demokrasi, hürriyet ve İttihad-ı İslam gibi kavramlar

  son iki yüzyıldır düşünce dünyamızda ve toplumsal hayatımızda her geçen

  gün daha fazla tartışılıyor.

  Quick View
 • 0 out of 5

  Milliyet Fikri ve Kürt Meselesi

  25,00 

  Münâzarât ekseninde yapılan “Milliyet Fikri ve Kürt Meselesi

  Sempozyumu”na katılan araştırmacıların ve akademisyenlerin tebliğlerinden

  oluşan bu eser, Kürt meselesini hâlâ güncelliğini koruyan bir perspektiften

  ele alıyor.

  Quick View
 • 0 out of 5

  Risale-i Nur Eğitim Müzakereleri

  18,00  12,60 

  Eğitim, insanın sadece öğrenme süreci olarak değil, aynı zamanda kendini

  keşfetme serüveni olarak da değerlendirilmek zorundadır. Bu bağlamda,

  Risale-i Nur’un eğitim modellerimize katacağı vizyonun ve derinliğin tespit

  edilmesi ve üzerinde büyük bir ciddiyetle durulması gerekiyor. “Risale-i Nur

  Eğitim Çalıştayları”na katılan eğitimcilerin ve araştırmacıların tebliğlerinden

  oluşan bu eser, eğitim anlayışımızı Risale-i Nur perspektifinden yeni bir

  değerlendirmeye tâbi tutuyor.

  Quick View
 • 0 out of 5

  Risale-i Nur ve Sanat

  21,00 

  Sanat, nasıl tanımlanırsa tanımlansın her zaman güzel ve güzellikle ilişkili olmuştur. Plastik ve edebî sanatların Risale-i Nur perspektifinden ele alındığı çalıştaylarda, İlahî güzellik anlayışı üzerinde durulmuş ve bu anlayışın modern sanatlarda temsili ve uygulanma imkânları araştırılmıştır. “Risale-i Nur ve Sanat Çalıştayları”na katılan araştırmacıların ve akademisyenlerin tebliğlerinden oluşan bu eser, sanata Risale-i Nur perspektifinden yeni bir soluk kazandırıyor.

  Quick View
 • 0 out of 5

  Risale-i Nur’da Eğitim Düşüncesi

  13,00 
   Risale-i Nur; eğitimi sadece öğrenme süreci değil, aynı zamanda insanın kendini keşfetme serüveni olarak görür. Böyle bir serüvenin kurgusunu, temellerini, bileşenlerini ve tekniklerini bulabileceğiniz kitap; Said Nursi’nin eğitim vizyonunu araştırmaya, anlamaya, anlatmaya ve uygulamaya zemin hazırlayacak bir deneme özelliği taşır. 
         Said Nursi’nin eğitim modeli Medresetüzzehra’nın temellerini de bulabileceğiniz bu kitap eğitim anlayışımızı Risale-i Nur perspektifinden yeni bir değerlendirmeye tâbi tutar.
  Quick View
 • 0 out of 5

  Said Nursi ve Bitlis

  10,00  7,00 

  Said Nursî Bitlis’in Nurs köyünde mütevazı bir evde dünyaya gelir. Öğrenme

  merakı, farklılıkları ve arayışlarıyla diyar diyar dolaşır. Gitmedik

  medrese, tanışılmadık âlim bırakmayarak ilim yolculuğunu sürdürür. Bitlis

  içindeki bu yolculuk kısa sürse de, hayatında derin izler bırakır. Anadolu’nun

  kuş uçmayan kervan geçmeyen bu köyü, dünyanın merakla takip edip, dikkatle

  okuduğu bir İslam âlimi çıkarır. Erol Öztürkci’nin yayına hazırladığı

  bu eserde, yalnızca Said Nursî’nin hayatından kesitler değil, onu yoğuran

  ve mizacını veren şehrin tarihine ve önemli şahsiyetlerine de değinilmiştir.

  Quick View
 • 0 out of 5

  Said Nursi ve Siirt

  10,00  7,00 

  Siirt ili ve Tillo ilçesi, Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatında kısa ve fakat önemli

  bir yer işgal etmiştir. Siirt ve Tillo İslam dini ile şereflenmesinden bu yana köklü

  medrese eğitimleriyle cihanı aydınlatan birçok mübarek zatın, evliyanın ve âlimin

  yetişmesine beşiklik etmiştir. Manevî bakımdan çok zengin olan bu yörenin cazibesi

  Bediüzzaman Said Nursî’yi de çekmiş; kendi ilim seviyesi, çeşitli imtihanlar ve ilmî

  münazaralar neticesinde burada takdir görmüştür. “Bediüzzaman” ünvanı burada

  kendisine Molla Fethullah Efendi tarafından verilmiştir. On altı yaşındaki genç bir

  âlimin bir bakıma şahsî tahsilinin devamı ve manevî olarak terakki etmesine vesile

  olan Kubbe-i Hasiye’deki inziva hayatı çok önemlidir.

  Quick View
 • 0 out of 5

  Said Nursi’nin Eğitim Felsefesi Medresetüzzehra

  55,00  38,50 

  Yaşamın amacına dair varoluşsal bir değerlendirme içeren kitapta, eğitimin maddi ve manevi boyutlarına dair zemin oluşturulmaktadır. Yeni çağın bilgi birikimine ve zamanın ruhuna paralel çıkarımlar içeren kitap okuyucuyu bedenden taşan soyutlamanın ve entelektüel merakın hem akademik hem de gündelik içeriklerine dair yolculuğa çıkarmayı hedeflemektedir.

  Quick View
 • 0 out of 5

  Yaşlanmak Güzeldir

  10,00  7,00 
  Quick View
X