Merak Kitap

Said Nursi

Gösterilen sonuç sayısı: 8

 • İndirim
  3.00 5 üzerinden

  Said Nursi’nin Eğitim Felsefesi Medresetüzzehra

  55,00  38,50 

  Yaşamın amacına dair varoluşsal bir değerlendirme içeren kitapta, eğitimin maddi ve manevi boyutlarına dair zemin oluşturulmaktadır. Yeni çağın bilgi birikimine ve zamanın ruhuna paralel çıkarımlar içeren kitap; okuyucuyu, bedenden taşan soyutlamanın ve entelektüel merakın hem akademik hem de gündelik içeriklerine dair yolculuğa çıkarmayı hedeflemektedir.

  Quick View
 • Millet, milliyetçilik, demokrasi, hürriyet ve İttihad-ı İslam gibi kavramlar son iki yüzyıldır düşünce dünyamızda ve toplumsal hayatımızda her geçen gün daha fazla tartışılıyor.

  Said Nursî’nin 1911 yılında yayınlanan Münâzarât adlı eseri, meşrutiyet döneminde bu kavramları ayrıntılı bir şekilde ele almış ve demokrasi ruhunu ortaya çıkaracak fikirler üzerinde durmuştur.

  Münâzarât ekseninde yapılan “Milliyet Fikri ve Demokrasi Konferansı” na katılan araştırmacıların ve akademisyenlerin tebliğlerinden oluşan bu eser, milliyet ve demokrasi arasındaki ilişkiye farklı bir bakış açısı getiriyor.

  Quick View
 • İndirim

  Isparta Kahramanları

  30,00  21,00 

  Isparta Kahramanları; Bediüzzaman’ın yanında samimi olarak kenetlenip, iman hakikatlerini günümüz insanına ulaştırmak için çeşitli zorluklara ve nice sıkıntılara göğüs germişlerdir.

  Bu kahramanları anmak ve samimi hizmetlerini günümüze taşımak maksadıyla düzenlenen “Isparta Kahramanları Sempozyumu” nda sunulan tebliğler, iman ve sadakat timsali bu kıymetli şahsiyetleri hususi özellikleriyle tanıtıyor.

  Quick View
 •  

  Münâzarât ekseninde yapılan “Milliyet Fikri ve Kürt Meselesi Sempozyumu”na katılan araştırmacıların ve akademisyenlerin tebliğlerinden oluşan bu eser, Kürt meselesini hâlâ güncelliğini koruyan bir perspektiften ele alıyor.

  Quick View
 • İndirim

  Said Nursi ve Bitlis

  10,00  7,00 

  Said Nursî; Bitlis’in Nurs köyünde mütevazı bir evde Dünya’ya gelir; öğrenme merakı, farklılıkları ve arayışlarıyla diyar diyar dolaşır. Anadolu’nun bu kuş uçmaz kervan geçmez köyü; Dünya’nın merakla takip edip, dikkatle okuduğu bir İslam âlimi çıkarır.

  Erol Öztürkci’ nin yayına hazırladığı bu eserde, yalnızca Said Nursî’nin hayatından kesitler değil, onu yoğuran ve mizacını veren şehrin tarihine ve önemli şahsiyetlerine de değinilmiştir.

  Quick View
 • İndirim

  Said Nursi ve Konya

  10,00  7,00 

  Konya; manevî değerler ve medeniyetler açısından çok zengin bir şehirdir ve Said Nursî’nin manevî açıdan önemli bulduğu şehirlerin başında gelir.

  Bu kitap ile şehrin tarihî bağlarını, şahsiyetlerini okuyabilir, Mevlana ve Said Nursî arasındaki gönül köprülerini temaşa edebilirsiniz.

  Quick View
 • İndirim

  Said Nursi ve Siirt

  10,00  7,00 

  Siirt ili ve Tillo ilçesi, Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatında kısa ve fakat önemli bir yer işgal etmiştir. Siirt ve Tillo İslam dini ile şereflenmesinden bu yana köklü medrese eğitimleriyle cihanı aydınlatan birçok mübarek zatın, evliyanın ve âlimin yetişmesine beşiklik etmiştir. Manevî bakımdan çok zengin olan bu yörenin cazibesi Bediüzzaman Said Nursî’yi de çekmiş; kendi ilim seviyesi, çeşitli imtihanlar ve ilmî münazaralar neticesinde burada takdir görmüştür.

  “Bediüzzaman” ünvanı burada kendisine Molla Fethullah Efendi tarafından verilmiştir. On altı yaşındaki genç bir âlimin bir bakıma şahsî tahsilinin devamı ve manevî olarak terakki etmesine vesile olan Kubbe-i Hasiye’deki inziva hayatı çok önemlidir.

  Quick View
 • İndirim

  Bediüzzaman ve Cizre

  10,00  7,00 

  Zengin Mezopotamya topraklarının en stratejik konumunda bulunan ve onlarca medeniyete başkentlik yapmış ilim, irfan şehrimiz Cizre’nin tarihini ve ilim alanında söz sahibi önemli şahsiyetlerini bulabileceğiniz kitapta, yaklaşık altı ay bu kadim şehirde kalan Bediüzzaman’ın Cizre günlerini okuyabilirsiniz.

  Quick View
X