• Eğitimde Paradigmalar kitabı sosyal dönüşümler, yeni eğitim modelleri ve eğitim kurumlarındaki farklılaşmaları Said Nursi’nin eğitim hakkındaki görüşleri ışığında temellendirerek çarpıcı analizler ortaya koyuyor. Eğitim sisteminin tasarımından başlayarak eğitim düşüncesinin kaynakları, öğretmen nitelikleri, okul ve aile gibi başlıkları içersine alan kitap, duygu yönetiminden kişisel gelişim sürecindeki eğitime; anadilde eğitimden askeri eğitimin temellerine kadar geniş bir konu yelpazesi ile okuyucunun karşısına çıkıyor.
Eğitimde Paradigmalar kitabı sosyal dönüşümler, yeni eğitim modelleri ve eğitim kurumlarındaki farklılaşmaları Said Nursi'nin eğitim hakkındaki görüşleri ışığında temellendirerek çarpıcı analizler ortaya koyuyor. Eğitim sisteminin tasarımından başlayarak eğitim düşüncesinin kaynakları, öğretmen nitelikleri, okul ve aile gibi başlıkları içersine alan kitap, duygu yönetiminden kişisel gelişim sürecindeki eğitime; anadilde eğitimden askeri eğitimin temellerine kadar geniş bir konu yelpazesi ile okuyucunun karşısına çıkıyor.